دسته بندی مطالب

طراحی و راه اندازی سیستم مانیتورینگ معادن

اخبار شرکت

1401/04/26

راه اندازی سامانه ی هوشمند که به کمک آن بتوان محاسبات حقوق دولتی و نظارت بر میزان استخراج محصولات معدنی را به درستی کنترل کرد از سالهای گذشته تا کنون مطرح بوده است.