طراحی و راه اندازی سیستم مانیتورینگ معادن

اخبار شرکت

1401/04/26

در بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر به منظور عدم شفافیت مسائل مالی دولت با بخش معادن، صحیح نبودن اجرا، پرداخت ها، هزینه ها و همچنین اهمیت داشتن نظارت دقیق بر میزان استخراج محصولات صنایع معدنی که در حقیقت مبنای دریافت حقوق دولتی می باشد؛ نیاز به راه اندازی سامانه ای کاملا هوشمند که نیازمند شخص نباشد به وضوح احساس شده است. متأسفانه بر خلاف آگاهی از این امر بسیار ضروری در حوزه معدن، تاکنون تمامی نظارت ها بر این بخش به صورت انسانی و غیر هوشمند انجام شده است.

در فروردین ماه 1401 تحلیل و بررسی این وضعیت توسط سازمان صمت استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت. با عنایت به این که معادن هر استان نقش به سزایی در توسعه اقتصادی آن استان دارند؛ مدیریت و نظارت صحیح بر آنها ایجاد زیر ساخت های هوشمند را میطلبد تا بتواند بخش معادن را در زمینه توسعه اقتصادی استان ها بهبود ببخشد و با حل مشکلات محاسبه ی میزان استخراج معادن و تعیین میزان حقوق دولتی در بستر اینترنت؛ اقدام به راه اندازی سیستم مانیتورینگ معادن نموده اند. لذا در این خصوص جهت شفاف سازی ها و اتصال به سامانه های مختلف و دسترسی بهره برداران به استخراج های انجام شده، سیستم هوشمند مانیتورینگ معادن در تیر ماه 1401 توسط شرکت هونام مهارت عصر نو طراحی و تولید گردیده است.